ZalogujZarejestruj

Konik szachowy

Konik szachowy

Rysunek prezentuje tekst, który zawiera opis szukania drogi konika szachowego.

  Liczba wyświetleń: 2914
  Liczba pobrań: 12
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84415 (72655)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.5.2
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu
II.5.5
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi
II.5.10
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów
II.5.11.a
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje
Algorytmy na liczbach całkowitych, np.:– reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym,– sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą,– rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, – iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, – iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego, – wydawanie reszty metodą zachłanną

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • DC Edukacja