ZalogujZarejestruj

Surrealizm, czyli świat nadrealny w sztuce XX wieku

Surrealizm, czyli świat nadrealny w sztuce XX wieku
W trakcie zajęć uczeń poznaje nowy kierunek w sztuce XX wieku – surrealizm. Nauczyciel przedstawia twórczość: Salvadora Dali, Joana Miró, Maksa Ernsta, Georgia de Chirico, Zdzisława Beksińskiego, Mariana Bogusza, Stasysa Eidrigeviciousa. Do lekcji dołączona jest prezentacja multimedialna.
  Liczba wyświetleń: 10268
  Liczba pobrań: 599
  Dodano: 2010-11-15
IMP_79181 (68337)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki
Uczeń rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w odpowiednim porządku chronologicznym i w centrach kulturotwórczych, które miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania
2.1
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów
2.3
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki, uwzględniając właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny przytaczanych przykładów dzieł
3.1
Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury
Uczeń dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową
3.6
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Agnieszka Terebus