ZalogujZarejestruj

Inne przekształcenia izometryczne

Inne przekształcenia izometryczne

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają pojęcie przekształcenia tożsamościowego i symetrii z poślizgiem oraz ich charakterystykę. Na lekcji omawiamy sposób badania przekształceń pod względem izometryczności zadanych wzorami analitycznymi. Ilustracją lekcji jest wizualizacja na komputerze w programie CABRI.

  Liczba wyświetleń: 4564
  Liczba pobrań: 53
  Dodano: 2010-11-15
IMP_108237 (64674)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.16
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych
10.17
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury
10.18
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
10.19
Figury płaskie
Uczeń konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
10.20
Figury płaskie
Uczeń konstruuje kąty o miarach 60°, 30°, 45°
29.1
Symetrie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.2
Symetrie
Uczeń zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu: Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu
29.3
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury
29.3
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury
29.4
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii
29.4
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Witold Pająk