ZalogujZarejestruj

Znaki drogowe 1

Znaki drogowe 1

Karta pracy z zadaniem polegającym na zaznaczeniu w układzie współrzędnych podanych punktów, połączeniu ich odcinkami i zamalowaniu powstałej figury. Wynikiem jest znak ostrzegawczy „skrzyżowanie z drogą nie posiadającą pierwszeństwa”.

  Liczba wyświetleń: 7025
  Liczba pobrań: 61
  Dodano: 2010-11-15
IMP_86312 (53129)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

13.2
Elementy statystyki opisowej
Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach
8.1
Wykresy funkcji
Uczeń zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych
9.1
Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa
Uczeń interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów
13.2
Elementy statystyki opisowej
Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, na przykład: wartości z wykresu, wartość największą, najmniejszą, opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”)
24.3
Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie
Uczeń rysuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty kratowe o danych współrzędnych całkowitych (dowolnego znaku)
27.1
Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej
Uczeń interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Leszek Rudak