ZalogujZarejestruj

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
Scenariusz dotyczy lekcji, w czasie której uczniowie przedstawiają ułamki zwykłe w postaci dziesiętnej. Uczniowie poznają dwie metody: rozszerzania do mianownika, który jest wielokrotnością liczby 10 (ułamki skończone) oraz dzielenia licznika przez mianownik – metoda uniwersalna. Dowiadują się również, jak badając mianownik sprawdzić, czy ułamek ma rozwinięcie skończone, czy nieskończone okresowe. W ułamkach okresowych wskazują okres ułamka.
  Liczba wyświetleń: 7177
  Liczba pobrań: 518
  Dodano: 2010-11-15
IMP_85959 (52871)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.9
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora)
4.10
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora
4.9
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1 000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora)
4.10
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem wielokropka po ostatniej cyfrze), uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Grażyna Gaczkowska