A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

156 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

Zapisywanie reakcji fermentacji
Zapisywanie reakcji fermentacji

Zapoznanie uczniów z procesem fermentacji.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4047
2013-11-26
Kataliza heterofazowa
Kataliza heterofazowa

Ekran przedstawiający za pomocą animacji i wzorów przebieg katalizy heterofazowej, zawierający ćwicz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3211
2010-11-15
Reakcje zachodzące na powierzchni stałego katalizatora
Reakcje zachodzące na powierzchni stałego katalizatora

Ekran ukazujący w animacjach reakcje na powierzchni stałego katalizatora, pozwalający uczniowi spraw...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2428
2010-11-15
Kataliza homofazowa
Kataliza homofazowa

Ekran prezentujący za pomocą animacji i wzorów przebieg katalizy homofazowej, zawierający ćwiczenie,...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2662
2010-11-15
Autokataliza
Autokataliza

Ekran wprowadzający pojęcie autokatalizy, prezentujący na filmie przykład takiej reakcji, zawierając...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4520
2010-11-15
Określanie stężenia roztworu wodorotlenku sodu przez miareczkowanie kwasem chlorowodorowym
Określanie stężenia roztworu wodorotlenku sodu przez miareczkowanie kwasem chlorowodorowym

Symulacja przedstawia określanie stężenia roztworu wodorotlenku sodu przez miareczkowanie kwasem chl...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2811
2010-11-15
Porównanie twardości minerałów
Porównanie twardości minerałów

Symulacja przedstawia porównanie twardości ciał stałych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3630
2010-11-15
Temperatura topnienia amidów
Temperatura topnienia amidów

Symulacja, w której należy wyznaczyć temperaturę topnienia wybranego amidu oraz stwierdzić, której a...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
1496
2010-11-15
Identyfikacja związków chemicznych za pomocą odczynników
Identyfikacja związków chemicznych za pomocą odczynników

Symulacja - identyfikacji ketonu metylowego w nieznanej substancji, wykorzystując odczynnik Tollensa...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3128
2010-11-15
Identyfikacja grupy karbonylowej
Identyfikacja grupy karbonylowej

Symulacja polega na identyfikacji grupy karbonylowej w nieznanych substancjach przy użyciu odczynnik...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2459
2010-11-15
Badanie temperatur wrzenia ketonów
Badanie temperatur wrzenia ketonów

Symulacja daje możliwość zbadania temperatury wrzenia różnych ketonów, znajdujących się w podgrzewan...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2321
2010-11-15
2-metylocykloheksanon
2-metylocykloheksanon

Symulacja przedstawia możliwość skonstruowania cząsteczki 2-metylocykloheksanonu, mając do dyspozycj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4702
2010-11-15