A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

1705 zasobów

Katalog zasobów Gimnazjum


Мир музыки
Мир музыки

Scenariusz lekcji na temat muzyki. Materiał przeznaczony na lekcję języka rosyjskiego.

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
2048
2015-06-29
Tourist attractions
Tourist attractions

Scenariusz lekcji opisującej atrakcje turystyczne. Zestaw przeznaczony na lekcję języka angielskiego...

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
2089
2015-06-29
Inventions
Inventions

Scenariusz lekcji poświęconej wynalazkom. Zestaw przeznaczony na lekcję języka angielskiego.

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
2659
2015-06-29
Electronic media
Electronic media

Scenariusz lekcji poświęconej mediom elektronicznym. Zestaw przeznaczony na lekcję języka angielskie...

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
1601
2015-06-29
На олимпиаде
На олимпиаде

Scenariusz lekcji na temat wybranych dyscyplin sportowych. Materiał przeznaczony na lekcję języka ro...

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
1692
2015-06-29
Передвижение по Москве
Передвижение по Москве

Uczniowie dostają mapę – fragment planu Moskwy z oznaczonymi obiektami takimi jak: poczta, restaurac...

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
2233
2015-06-29
Географические рекорды
Географические рекорды

Scenariusz lekcji dotyczącej rekordów geograficznych. Zestaw przeznaczony na lekcję języka rosyjskie...

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
2067
2015-06-29
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole

Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu realizacji filmu jako dzieła zbiorowego, mających na cel...

Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
8726
2015-05-12
Ja w lustrze, czyli samoocena
Ja w lustrze, czyli samoocena

Scenariusz zajęć wspomagających kształtowanie się samoświadomości oraz umiejętności dokonywania adek...

Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
15568
2015-05-12
Poznać siebie
Poznać siebie

Scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie samoświadomości. Uczniowie dowiadują się, jak dokonać s...

Gimnazjum
Godzina wychowawcza, Wiedza o społeczeństwie
13517
2015-05-12
W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny
W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny

Scenariusz zajęć, które poruszają temat znaczenia świadomości swoich mocnych i słabych stron, a takż...

Gimnazjum
Godzina wychowawcza, Język polski
10861
2015-05-12
Rozumiem, co czujesz…
Rozumiem, co czujesz…

Scenariusz zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne i zdolność do empatii. Uczniowie pogłębi...

Gimnazjum
Język polski
4048
2015-05-12