A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

15 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Wiedza o społeczeństwie

Podstawa programowa do przedmiotu:  Wiedza o społeczeństwie

Na straży praw i wolności (zasoby multimedialne)
Na straży praw i wolności (zasoby multimedialne)

Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji który porusza tematykę praw i wolności człowieka [specyf...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
3513
2013-05-06
Nasze prawa i wolności... Przeszłość i teraźniejszość (zasoby multimedialne)
Nasze prawa i wolności... Przeszłość i teraźniejszość (zasoby multimedialne)

Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji który porusza tematykę praw człowieka [specyficzne potrz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
3847
2013-05-06
Prawa i obowiązki obywateli w trakcie postępowania karnego
Prawa i obowiązki obywateli w trakcie postępowania karnego

Temat ma za zadanie przybliżyć uczniom wiedzę dotyczącą tego, jak obywatel powinien zachowywać się w...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
3605
2010-11-15
Władza sądownicza w Polsce - prezentacja
Władza sądownicza w Polsce - prezentacja

Prezentacja wspomagająca przyswojenie wiedzy o władzy sądowniczej w Polsce.

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
11488
2010-11-15
Administracja terenowa w Polsce
Administracja terenowa w Polsce

Prezentacja multimedialna, które podaje definicję administracji terenowej i jej podział, dokonuje ch...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
6630
2010-11-15
Przegląd wybranych doktryn politycznych
Przegląd wybranych doktryn politycznych

Prezentacja podaje definicje, dokonuje podziału doktryn, wymienia główne doktryny polityczne i prawn...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
5383
2010-11-15
Narkomania w Polsce. Problem AIDS
Narkomania w Polsce. Problem AIDS

Prezentacja podaje definicje, wskazuje na skalę zjawiska narkomanii, charakteryzuje subkulturę narko...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Wiedza o społeczeństwie
6092
2010-11-15
Bezrobocie w Polsce
Bezrobocie w Polsce

Prezentacja podaje definicję bezrobocia i jego rodzaje. Wskazuje na przyczyny i konsekwencje tego zj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Wiedza o społeczeństwie
8304
2010-11-15
Harmonia i ład społeczny - prezentacja
Harmonia i ład społeczny - prezentacja

Prezentacja dotycząca ładu społecznego oraz wszystkiego, co z nim się wiąże. Zawiera informacje doty...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
6184
2010-11-15
Instytucje społeczne, rodzaje, funkcje, zadania oraz skuteczność ich funkcjonowania
Instytucje społeczne, rodzaje, funkcje, zadania oraz skuteczność ich funkcjonowania

Temat ma przybliżyć uczniom wiedzę z zakresu istniejących instytucji społecznych, ich rodzajów, pełn...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
6213
2010-11-15
Władza ustawodawcza w Polsce - prezentacja
Władza ustawodawcza w Polsce - prezentacja

Prezentacja wspomagająca przyswojenie wiedzy o władzy ustawodawczej.

Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
13034
2010-11-15
Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa - prezentacja
Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa - prezentacja

Prezentacja na temat historycznych i współczesnych form organizacji społeczeństwa, jak kiedyś funkcj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
6115
2010-11-15