A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

137 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny
Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny

Ekran wskazuje na dydaktyczną funkcję przypowieści, prezentuje sensy przenośne „Przypowieści o synu ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9313
2010-11-15
Co już wiem o związkach frazeologicznych z Biblii?
Co już wiem o związkach frazeologicznych z Biblii?

Ekran zawiera ćwiczenia sprawdzające rozumienie biblijnych zwrotów frazeologicznych i symboliki oraz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5124
2010-11-15
Wdowi grosz oraz nowotestamentowe frazeologizmy
Wdowi grosz oraz nowotestamentowe frazeologizmy

Ekran prezentuje szereg frazeologizmów pochodzących z Nowego Testamentu, wyjaśnia ich przenośne znac...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6097
2010-11-15
Kainowe piętno – związki frazeologiczne ze Starego Testamentu
Kainowe piętno – związki frazeologiczne ze Starego Testamentu

Ekran prezentuje Stary Testament jako źródło symboli i związków frazeologicznych funkcjonujących w j...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
13764
2010-11-15
Biblia w kulturze – sztuce i języku
Biblia w kulturze – sztuce i języku

Ekran ukazuje Biblię jako podstawę kultury europejskiej, źródło środków wyrazu artystycznego, form j...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5064
2010-11-15
Pięta Achillesa i mit o wojnie trojańskiej
Pięta Achillesa i mit o wojnie trojańskiej

Ekran interaktywny przybliża treść mitu o wojnie trojańskiej oraz związane z nią frazeologizmy. Prze...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
24778
2010-11-15
Czym są związki frazeologiczne?
Czym są związki frazeologiczne?

Ekran wyjaśnia, czym są związki frazeologiczne i podaje różne źródła frazeologizmów. Objaśnia, jak d...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
12755
2010-11-15
Co wiem o wpływie mitologii na kulturę i współczesną polszczyznę?
Co wiem o wpływie mitologii na kulturę i współczesną polszczyznę?

Ekran interaktywny zawierający ćwiczenia kształcące umiejętność interpretacji mitu oraz prawidłowego...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9667
2010-11-15
Koń trojański i przygody Odysa
Koń trojański i przygody Odysa

Ekran prezentuje fragmenty mitu o Odyseuszu. Zapoznaje ucznia z treścią „Odysei” Homera. Wyjaśnia po...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
17201
2010-11-15
Puszka Pandory i mit prometejski.
Puszka Pandory i mit prometejski.

Ekran prezentuje treść mitów o Prometeuszu i o puszce Pandory. Wyjaśnia znaczenie związków frazeolog...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
17168
2010-11-15
Czym jest mit i mitologia?
Czym jest mit i mitologia?

Ekran wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, związek frazeologiczny; podkreśla wpływ mitów greckich na ku...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
13882
2010-11-15
O czym poucza przypowieść?
O czym poucza przypowieść?

Ekran prezentuje interpretację „Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie”, umieszcza przesłanie przy...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3868
2010-11-15