A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

20 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Podstawy przedsiębiorczości Punkt podstawy programowej 4.10

Podstawa programowa do przedmiotu:  Podstawy przedsiębiorczości

Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Zawarte w programie ogólne cele kształcenia: Komunikacja i podejmowanie decyzji Go...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
22814
Czynniki wpływające na proces globalizacji
Czynniki wpływające na proces globalizacji

Ekran interaktywny prezentujący główne przyczyny globalizacji.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
4982
Porównanie poszczególnych miar rozwoju gospodarczego
Porównanie poszczególnych miar rozwoju gospodarczego

Animacja przedstawiająca porównanie poszczególnych miar rozwoju gospodarczego. 

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2193
Kraje Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej

Mapa przedstawiająca kraje należące do Unii Europejskiej. Może zostać wykorzystana przy omawianiu zagadnienia Unii Europejskiej, również jako wprowadzenie do tematu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
1942
Położenie Polski w Europie
Położenie Polski w Europie

Animacja przedstawiająca położenie Polski w Europie oraz jej korytarze tranzytowe. Wykorzystana może zostać przy omawianiu położenia Polski w Europie oraz charakteru tranzytowego polskiego terytorium.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2797
Euroregiony z udziałem Polski
Euroregiony z udziałem Polski

Interaktywna ilustracja przedstawiająca euroregiony z udziałem Polski, ich obszar i dziedziny współpracy. Wykorzystana może być przy omawianiu zagadnienia współpracy regionalnej w Unii Europejskiej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2626
Euroregiony Polski
Euroregiony Polski

Symulacja pozwalająca sprawdzić znajomość polskich euroregionów. Można wykorzystać ją przy omawianiu tematu związanego ze współpracą regionalną w Unii Europejskiej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2356
RWPG i Układ Warszawski
RWPG i Układ Warszawski

Mapa przedstawiająca granice RWPG i Układu Warszawskiego. Wykorzystana może zostać przy omawianiu zagadnień związanych z RWPG i Układem Warszawskim.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2579
Wspólnota Niepodległych Państw
Wspólnota Niepodległych Państw

Mapa przedstawiająca granice Wspólnoty Niepodległych Państw. Wykorzystana może zostać przy omawianiu zagadnień związanych ze Wspólnotą Niepodległych Państw.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
1956
Nowe położenie geopolityczne Polski
Nowe położenie geopolityczne Polski

Animacja przedstawiająca nowe położenie geopolityczne Polski po przemianach 1991 roku. Wykorzystana może być przy omawianiu tematu Polska i jej sąsiedzi przed i po 1991 r.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2437
Import w wybranych państwach świata w 2003 roku
Import w wybranych państwach świata w 2003 roku

Ilustracja w formie wykresu ukazująca import wybranych państw w 2003 roku. Może być wykorzystana przy omawianiu zagadnień związanych z handlem zagranicznym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2099
Eksport dla wybranych państw świata w 2003 roku
Eksport dla wybranych państw świata w 2003 roku

Ilustracja w formie wykresu ilustrująca eksport wybranych państw świata w 2003 roku. Wykorzystana może być przy omawianiu zagadnień związanych z handlem zagranicznym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2195