A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

11 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Podstawy przedsiębiorczości Punkt podstawy programowej 4.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Podstawy przedsiębiorczości

Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceac...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
22814
2013-09-12
Deficyt budżetowy
Deficyt budżetowy

Animacja wprowadzająca zagadnienie deficytu budżetowego. Może zostać wykorzystana przy omawianiu zag...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3965
2010-11-15
Główne dochody budżetu
Główne dochody budżetu

Animacja wprowadzająca zagadnienie głównych dochodów budżetu państwa, czyli wpływy z podatków, podat...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2941
2010-11-15
Porównanie poszczególnych miar rozwoju gospodarczego
Porównanie poszczególnych miar rozwoju gospodarczego

Animacja przedstawiająca porównanie poszczególnych miar rozwoju gospodarczego. Wykorzystana może być...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2405
2010-11-15
Kraje wysoko i słabo rozwinięte
Kraje wysoko i słabo rozwinięte

Pokaz slajdów przedstawiający kraje wysoko i słabo rozwinięte na świecie, prezentujący ich charakter...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
1866
2010-11-15
Istota rozwoju gospodarczego
Istota rozwoju gospodarczego

Animacja przedstawiająca schematycznie istotę rozwoju gospodarczego państw. Wykorzystana może zostać...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2606
2010-11-15
Teoria startu Rostowa
Teoria startu Rostowa

Pokaz slajdów przedstawiający istotę teorii Rostowa i podział na kolejne etapy rozwoju państwa. Wyko...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2724
2010-11-15
Kraje Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej

Ekran interaktywny prezentujący podstawowe dane na temat państw należących do Unii Europejskiej, inf...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
6823
2010-11-15
Wzrost a rozwój gospodarczy
Wzrost a rozwój gospodarczy

Ekran interaktywny przedstawiający, czym są i jak od siebie zależą wzrost i rozwój gospodarczy, prez...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3200
2010-11-15
Miary aktywności gospodarczej
Miary aktywności gospodarczej

Ekran interaktywny prezentujący miary rozwoju gospodarczego oraz metody obliczania produktu narodowe...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
4761
2010-11-15
Co to jest handel zagraniczny?
Co to jest handel zagraniczny?

Ekran interaktywny prezentujący, na czym polega handel zagraniczny, przedstawiający działalność Świa...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3742
2010-11-15