A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

15 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Podstawy przedsiębiorczości Punkt podstawy programowej 1.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Podstawy przedsiębiorczości

"Uczestnik społeczeństwa wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" - pakiet edukacyjny

W skład pakietu edukacyjnego "Uczestnik społeczeństwa wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" wchodzą: Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości; autorzy: Małgorzata Gadomsk...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
15651
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Zawarte w programie ogólne cele kształcenia: Komunikacja i podejmowanie decyzji Go...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
22814
Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” - program nauczania
Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” - program nauczania

Program nauczania dotyczy przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Jest przeznaczony dla liceów ogólnokształcących i techników, jak również dla zasadniczych szkół zawodowych na IV etapie edukacyjnym. Dotyczy jedynie podst...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3622
Jak być przedsiębiorczym?
Jak być przedsiębiorczym?

Animacja wprowadzająca zagadnienie przedsiębiorczości, zewnętrzne i wewnętrzne warunki sprzyjające przedsiębiorczości, przedstawiająca cechy ludzi przedsiębiorczych. Może być użyta zarówno jako wprowadzenie materiału, jak również jako podsum...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2809
Człowiek przedsiębiorczy
Człowiek przedsiębiorczy

Film instruujący jak stać się osobą przedsiębiorczą. Prezentuje, jak przy pomocy własnej pomysłowości, inwencji twórczej, aktywności, entuzjazmu i odwagi zorganizować wycieczkę szkolną. Wskazuje na cechy, jakimi powinien wyróżniać się człowi...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
5276
Kostka Rubika
Kostka Rubika

Animacja przedstawiająca zabawę kostką Rubika jako przykład wykorzystania cech człowieka przedsiębiorczego do radzenia sobie z napotykanymi problemami. Może być użyty przy omawianiu postawy przedsiębiorczej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2512
Sprawdź, czy jesteś przedsiębiorczy
Sprawdź, czy jesteś przedsiębiorczy

Symulacja oceniająca własną przedsiębiorczość. Pozwala określić poziom przedsiębiorczości oraz wskazuje na cechy i umiejętności, nad którymi należałoby popracować. Może być użyta przy omawianiu czynników określających przedsiębiorczość....

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
4162
Przedsiębiorczość - bariery i ułatwienia
Przedsiębiorczość - bariery i ułatwienia

Animacja przedstawiająca bariery i czynniki ułatwiające rozwoju przedsiębiorczości. Może zostać użyta przy omawianiu cech gospodarki mających wpływ na przedsiębiorczość.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
4015
Istota przedsiębiorczości
Istota przedsiębiorczości

Tablica definiująca przedsiębiorczość i pokazująca pożądane cechy przedsiębiorcy.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
5591
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość

Lekcja interaktywna dla nauczycieli wprowadzająca zagadnienie przedsiębiorczości, człowieka przedsiębiorczego, czynniki określające przedsiębiorczość, podziały i typy przedsiębiorczości oraz bariery i ułatwienia w przedsiębiorczości.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3096
Moje predyspozycje zawodowe
Moje predyspozycje zawodowe

Ekran interaktywny wprowadzający typologię osobowości według J. L. Hollanda. Ekran zawiera również symulację pozwalającą sprawdzić typ swojej osobowości. Wykorzystany może zostać przy omawianiu zagadnienia predyspozycji zawodowych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
5053
Rodzaje przedsiębiorczości
Rodzaje przedsiębiorczości

Ekran interaktywny wprowadzający podziały i typy przedsiębiorczości, przedsiębiorczość żywiołową, przedsiębiorczość nabytą, przedsiębiorczość systemową oraz typy przedsiębiorczości (spekulacyjna, innowacyjna, intelektualna).

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
6057