A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Matematyka Punkt podstawy programowej I.8.4

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Aktywnie na matematyce - Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny
Aktywnie na matematyce - Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny

Realizacja przedstawionego programu nauczania ma na celu umożliwienie uczniom rozwiązywania ciekawyc...

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
9056
2013-07-31
Wykorzystanie punktów przecięcia
Wykorzystanie punktów przecięcia

Ekran poświęcony wykorzystaniu punktów przecięcia prostych, ilustrowany animacją przedstawiającą met...

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
1764
2010-11-15
Współczynniki kierunkowe prostych prostopadłych
Współczynniki kierunkowe prostych prostopadłych

Lekcja multimedialna oparta na zagadnieniu współczynników kierunkowych prostych prostopadłych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2670
2010-11-15
Figury geometryczne w układzie współrzędnych
Figury geometryczne w układzie współrzędnych

Scenariusz lekcji dla klasy I gimnazjum dotyczący tematu - figury geometryczne w układzie współrzędn...

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
6450
2010-11-15
Interpretacja graficzna rozwiązań algebraicznych
Interpretacja graficzna rozwiązań algebraicznych

Animacja zawiera ćwiczenia związane z rozwiązywaniem równań liniowych i zaznaczaniem odpowiedzi w uk...

Gimnazjum
Matematyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
3099
2010-11-15
Proste równoległe i proste prostopadłe
Proste równoległe i proste prostopadłe

Lekcja nauczycielska omawiająca temat prostych równoległych i prostych prostopadłych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
5450
2010-11-15
Proste równoległe i proste prostopadłe
Proste równoległe i proste prostopadłe

Ekran interaktywny zawierający ćwiczenia sprawdzające nabyte wiadomości o prostych prostopadłych i p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
3127
2010-11-15
Proste prostopadłe
Proste prostopadłe

Ekran interaktywny zawierający ćwiczenia sprawdzające wiedzę z tematyki prostych prostopadłych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
3511
2010-11-15
Postać odcinkowa równania prostej
Postać odcinkowa równania prostej

Animacja, która prezentuje sprowadzenie równania kierunkowego prostej do równania odcinkowego. Uzupe...

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2183
2010-11-15
Rodzina prostych – ćwiczenia
Rodzina prostych – ćwiczenia

Ekran poświęcony rodzinie prostych, ukazanej w animacji i stanowiącej przedmiot ćwiczeń.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
3692
2010-11-15
Proste i półpłaszczyzny
Proste i półpłaszczyzny

Ekran przedstawiający w animacji zależność między pozycją punktu i jego współrzędnymi w odniesieniu ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
1763
2010-11-15
Określanie półpłaszczyzn – prosty przypadek
Określanie półpłaszczyzn – prosty przypadek

Ekran zawiera przykłady ilustrujące opisywanie półpłaszczyzn odpowiednimi nierównościami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2320
2010-11-15