A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

19 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.TEKSTY.3.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

„Antygona” – cechy gatunkowe tragedii
„Antygona” – cechy gatunkowe tragedii

Interaktywne ćwiczenie, które pozwalają na sprawdzenie znajomości cech gatunkowych tragedii. Wyjaśniona została tu również obowiązująca w tragedii antycznej zasada decorum.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4810
Rola fatum w tragedii
Rola fatum w tragedii

Ekran interaktywny wyjaśniający rolę fatum w tragedii antycznej. Wyjaśnia pojęcia: heroizm i wzniosłość, przypomina także mit o tragicznym rodzie Labdakidów. Może być użyty jako wprowadzenie materiału, ale także jako ćwiczenie sprawdzające znajomoś...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5446
Tragiczny wybór Antygony
Tragiczny wybór Antygony

Ekran interaktywny przedstawiający tragizm wyborów dokonanych przez bohaterów „Antygony” – Kreona i Antygonę. Może być zastosowany jako wprowadzenie materiału, a także przy sprawdzaniu wiadomości uczniów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5253
Pojęcie tragizmu
Pojęcie tragizmu

Ekran interaktywny opisujący podstawową kategorię estetyczną w tragedii, jaką jest tragizm. Wyjaśnione zostaje także pojęcie katharsis. Może być wykorzystany przy wprowadzaniu pojęcia tragizmu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4567
Tragedia Edypa
Tragedia Edypa

Ekran interaktywny przedstawiający dzieje Edypa oraz dzieła, w których Sofokles uczynił bohaterem tego tragicznego władcę. Wprowadzono tu pojęcie fatum – objaśniono jego rolę w historii króla Teb.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
10951
Dzieje rodu Labdakidów
Dzieje rodu Labdakidów

Ekran interaktywny prezentujący dzieje mitologicznego rodu Labdakidów. Dzięki ćwiczeniu pozawala sprawdzić znajomość mitycznej historii, która stała się inspiracją dla antycznych twórców tragedii.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
14330
Tematyka tragedii Sofoklesa
Tematyka tragedii Sofoklesa

Lekcja interaktywna prezentująca tematykę tragedii Sofoklesa. Wyjaśniono tutaj wpływ mitów greckich na kształtowanie fabuł antycznych dramatów. Omówiono również mit tebański, który stał się inspiracją Sofoklesa; w nieko...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6368
„Antygona” – test
„Antygona” – test

Ćwiczenia interaktywne. Zawierają test w formie gry, która sprawdza wiadomości ucznia na temat budowy tragedii greckiej (na przykładzie „Antygony” Sofoklesa). Ćwiczenia mogą być pomocą w podsumowaniu tematu dotyczącego budowy dramatu an...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9044
Kompozycja tragedii Sofoklesa
Kompozycja tragedii Sofoklesa

Ekran interaktywny przedstawiający na przykładzie „Antygony” kompozycję tragedii Sofoklesa. Życiorys wielkiego dramatopisarza. Ćwiczenie pozwala na sprawdzenie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4226
Zasada trzech jedności
Zasada trzech jedności

Ekran interaktywny wprowadzający pojęcie zasady trzech jedności – charakterystycznej dla dramatu antycznego. Przypomina także poznane wcześniej terminy: mit, dramat, tragedia. Dzięki ćwiczeniu pozwala sprawdzić stopień zrozumienia wprowadzonego mate...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5333
Elementy składowe dramatu
Elementy składowe dramatu

Ekran interaktywny prezentujący budowę greckiego dramatu antycznego na podstawie „Antygony" Sofoklesa. Może być użyty przy wprowadzaniu zagadnienia oraz dla sprawdzenia wiadomości ucznia.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5269
Dialog i monolog w dramacie
Dialog i monolog w dramacie

Ekran interaktywny objaśniający rolę dialogów i monologów w dramacie. Może być wykorzystany przy wprowadzaniu materiału.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5600