A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

28 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.1.5

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość

Lekcja poświęcona przedstawieniu sylwetki i zarysowaniu charakteru twórczości Juliana Ursyna Niemcew...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4093
2010-11-15
Retoryka w XVI wieku
Retoryka w XVI wieku

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z pojęciem retoryka. Utrwalają sposoby jej realizacji w trady...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2773
2010-11-15
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem

Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na te...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6643
2010-11-15
Erystyka a polityka
Erystyka a polityka

Scenariusz lekcji, która omawia pojęcie erystyki i niektóre chwyty erystyczne. W trakcie zajęć uczni...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4358
2010-11-15
Jak przygotować dobrą prezentację maturalną z języka polskiego?
Jak przygotować dobrą prezentację maturalną z języka polskiego?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają zasady egzaminu ustnego z języka polskiego i o...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
1996
2010-11-15
Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny. Styl naukowy i jego odmiany
Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny. Styl naukowy i jego odmiany

Uczniowie formułują ogólne opinie na temat stylu, poznają definicję stylu naukowego oraz jego odmian...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4814
2010-11-15
Życie Stanisława Przybyszewskiego jako przykład biografii młodopolskiego twórcy wyklętego
Życie Stanisława Przybyszewskiego jako przykład biografii młodopolskiego twórcy wyklętego

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń zapoznaje się z twórczością Stanisława Przybyszewskiego. A...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2470
2010-11-15
O istocie cierpienia - na przykładzie Księgi Hioba
O istocie cierpienia - na przykładzie Księgi Hioba

Lekcja poświęcona jest przyczynom i istocie cierpienia ludzkiego - na przykładzie Księgi Hioba.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3085
2010-11-15
Utylitaryzm według Johna Stuarta Milla
Utylitaryzm według Johna Stuarta Milla

Zajęcia służą utrwaleniu cech rozprawy jako gatunku literackiego. Nauczyciel prezentuje uczniom port...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2732
2010-11-15
Powstanie powieści i znaczenie tytułu
Powstanie powieści i znaczenie tytułu "Przedwiośnie"

Ekran ukazuje okoliczności powstania powieści, wyjaśnia znaczenie słowa „przedwiośnie” i podaje przy...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5177
2010-11-15
Żeromski – pisarz i patriota
Żeromski – pisarz i patriota

Ekran prezentuje sylwetkę pisarza i jego twórczość, wskazuje na obywatelski i patriotyczny wymiar je...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3935
2010-11-15
Warszawa a Paryż
Warszawa a Paryż

Ekran przedstawia Paryż oglądany przez Wokulskiego jako przeciwieństwo Warszawy. Charakteryzuje mias...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5737
2010-11-15