A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Dialektyzacja
Dialektyzacja

Film to analiza przykładów dialektyzacji w języku, przeprowadzona przez językoznawcę, dr. Bogusława ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4148
2013-07-22
Gwarowo, kolokwialnie, archaicznie. Zróżnicowanie języka narodowego
Gwarowo, kolokwialnie, archaicznie. Zróżnicowanie języka narodowego

Scenariusz zajęć. Uczniowie analizują fragmenty dzieł literackich, rozróżniają występujące w nich st...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3776
2013-07-22
Rodzaje stylizacji
Rodzaje stylizacji

Wykres przedstawiający 3 podstawowe rodzaje stylizacji i ich krótkie omówienie.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4697
2010-11-15
Cechy stylu potocznego
Cechy stylu potocznego

Tablica utrwalająca cechy stylu potocznego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8623
2010-11-15
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z klasyfikacją stylów użytkowych polszczyzny, praktyczne ich ro...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
14175
2010-11-15
Retoryka w XVI wieku
Retoryka w XVI wieku

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z pojęciem retoryka. Utrwalają sposoby jej realizacji w trady...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2773
2010-11-15
Biblia w języku
Biblia w języku

Lekcja interaktywna ukazująca "Biblię" jako podstawę kultury europejskiej, źródło środków wyrazu art...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9238
2010-11-15
„Pamiętnik starego subiekta”, plotka i czas
„Pamiętnik starego subiekta”, plotka i czas

Ekran przybliża treść oraz charakteryzuje problematykę i podstawowe funkcje „Pamiętnika starego subi...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6645
2010-11-15
Tekst dramatu „Antygona
Tekst dramatu „Antygona"

Ilustracja przedstawiająca fragment epejsodionu II z „Antygony" Sofoklesa.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5000
2010-11-15
Monologi w dramacie: monolog Kreona
Monologi w dramacie: monolog Kreona

Ilustracja przedstawiająca Kreona, bohatera tragedii Sofoklesa „Antygona", podczas wygłaszania monol...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3649
2010-11-15
Dialogi w dramacie: rozmowa Antygony i Ismeny
Dialogi w dramacie: rozmowa Antygony i Ismeny

Ilustracja przedstawiająca scenę rozmowy dwóch sióstr, Antygony i Ismeny, bohaterek tragedii Sofokle...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3426
2010-11-15
Jak dokonuje się wyboru wiadomości i umiejętności do sprawdzenia?
Jak dokonuje się wyboru wiadomości i umiejętności do sprawdzenia?

Analiza treści nauczania z zakresu znajomości utworów literackich oraz rozumienia znaczenia wyrazów....

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2751
2010-11-15