A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

12 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Informatyka Punkt podstawy programowej II.5.8

Podstawa programowa do przedmiotu:  Informatyka

"Mój przedmiot informatyka" - pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Zbiór „Mój przedmiot informatyka” zawiera program nauczania, scenariusze lekcji i załączniki do nich...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
9807
2013-12-20
Dziel i zwyciężaj
Dziel i zwyciężaj

E-lekcja przedstawia metodę "dziel i zwyciężaj" oraz jej zastosowanie w algorytmach szybkiego wyszuk...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2317
2010-11-15
Dziel i zwyciężaj - karta pracy
Dziel i zwyciężaj - karta pracy

Karta pracy ucznia wykorzystana na lekcji przedstawiającej metodę "dziel i zwyciężaj " oraz jej zast...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2036
2010-11-15
Dynamiczne struktury danych
Dynamiczne struktury danych

Karta pracy ucznia sprawdzająca stopień opanowania przez ucznia pojęć związanych ze zmianą rozmiaru ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2242
2010-11-15
Dziel i zwyciężaj – opis metody
Dziel i zwyciężaj – opis metody

Rysunek pokazuje etapy rekurencji w metodzie "dziel i zwyciężaj".

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1427
2010-11-15
Poradnik metodyczny do nauczania informatyki z wykorzystaniem
Poradnik metodyczny do nauczania informatyki z wykorzystaniem "Pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania". Część 3

Poradnik metodyczny do Pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania. Część trzecia...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
8988
2010-11-15
Wyszukiwanie binarne- schemat blokowy
Wyszukiwanie binarne- schemat blokowy

Animacja pokazuje działanie algorytmu wyszukiwania binarnego na schemacie blokowym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2915
2010-11-15
Przykład wyszukiwania binarnego
Przykład wyszukiwania binarnego

Animacja pokazuje przykład wyszukiwania binarnego, z którym stykamy się na co dzień.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2056
2010-11-15
Opis algorytmu sortowania
Opis algorytmu sortowania

Sortowanie tablicy za pomocą algorytmu szybkiego sortowania.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2008
2010-11-15
Funkcja partition w quicksort
Funkcja partition w quicksort

Animacja przedstawia działanie funkcji partition wykorzystanej w quicksort.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2508
2010-11-15
Jednoczesna wyszukiwanie minimum i maksimum (rekurencja)
Jednoczesna wyszukiwanie minimum i maksimum (rekurencja)

Animacja pokazuje zasadę działania rekurencyjnego algorytmu jednoczesnego wyszukiwania minimum i mak...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2494
2010-11-15
Wyszukiwanie binarne – wersja rekurencyjna
Wyszukiwanie binarne – wersja rekurencyjna

Rysunek pokazuje jeden z etapów algorytmu wyszukiwania binarnego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2231
2010-11-15