A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

10 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Geografia Punkt podstawy programowej I.1.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Geografia

Urodzenia i zgony
Urodzenia i zgony

Obliczenia przyrostu naturalnego w wybranych krajach świata, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
5357
Procesy demograficzne na świecie
Procesy demograficzne na świecie

Prezentacja przedstawiająca poszczególne fazy cyklu demograficznego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
8685
Przyrost naturalny na świecie
Przyrost naturalny na świecie

Przypomnienie definicji przyrostu naturalnego. Wyjaśnienie pojęcia przejścia demograficznego. Opisanie zmian liczby ludności na świecie ze wskazaniem przyczyn na poszczególnych kontynentach. Określenie współczesnych chorób cywilizacyjnych i sposobów i...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
5186
Przejście demograficzne w krajach rozwijających się
Przejście demograficzne w krajach rozwijających się

 Najpopularniejsze kursy i wykłady rejestrowane i publikowane w Internecie przez grupę czołowych amerykańskich uniwersytetów. Pod każdym z wykładów znajdują się ponadto materiały, z których studenci przygotowują się do zajęć.T...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3494
Przejście demograficzne. Spadek liczby urodzeń w Europie
Przejście demograficzne. Spadek liczby urodzeń w Europie

Najpopularniejsze kursy i wykłady rejestrowane i publikowane w Internecie przez grupę czołowych amerykańskich uniwersytetów. Pod każdym z wykładów znajdują się ponadto materiały, z których studenci przygotowują się do zajęć.Tematy ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3799
Przemiana demograficzna w Europie. Spadek umieralności
Przemiana demograficzna w Europie. Spadek umieralności

Najpopularniejsze kursy i wykłady rejestrowane i publikowane w Internecie przez grupę czołowych amerykańskich uniwersytetów. Pod każdym z wykładów znajdują się ponadto materiały, z których studenci przygotowują się do zajęć.Tematy ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3470
Fazy rozwoju demograficznego
Fazy rozwoju demograficznego

Przedstawiono V faz rozwoju demograficznego, ich główne cechy, przyczyny oraz kraje, które przechodzą daną fazę.

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
12045
Zaludnienie świata - scenariusz
Zaludnienie świata - scenariusz

Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiane są zmiany liczby ludności na świecie oraz przyczyny tego stanu rzeczy. Omówiono również fazy rozwoju demograficznego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2729
Zaludnienie świata - prezentacja
Zaludnienie świata - prezentacja

Prezentacja dotycząca wzrostu liczby ludności na Ziemi, omówiająca główne etapy wzrostu. Ukazano V faz rozwoju demograficznego, ich główne cechy, przyczyny oraz kraje, które przechodzą daną fazę, a także przyrost naturalny...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
4711
Rozwój ludnościowy świata
Rozwój ludnościowy świata

Scenariusz lekcji zapoznającej uczniów z czynnikami mającymi wpływ na wzrost liczby ludności na świecie. W czasie zajęć uczniowie odkrywają zależności między rozwojem społeczeństw a liczbą urodzeń i zgonów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2725