A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

41 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia Punkt podstawy programowej II.11.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

Wykrywanie obecności grupy karbonylowej
Wykrywanie obecności grupy karbonylowej

Film przedstawia metodę wykrywania obecności grupy karbonylowej za pomocą tzw. odczynnika Brady’ego,...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3624
2010-11-15
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7

Film przedstawia utlenianie aldehydów do kwasów karboksylowych pod wpływem manganianu(VII) potasu lu...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
5997
2010-11-15
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7
Utlenianie aldehydów roztworami KMnO4 i K2Cr2O7

Zdjęcie przedstawia efekt utlenienia aldehydów pod wpływem manganianu(VII) potasu lub dichromianu(VI...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4412
2010-11-15
Mechanizm reakcji redukcji wodorkami nieorganicznymi
Mechanizm reakcji redukcji wodorkami nieorganicznymi

Animacja przedstawia mechanizm reakcji redukcji związków karbonylowych za pomocą wodorków nieorganic...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3048
2010-11-15
Reakcje redukcji aldehydów i ketonów
Reakcje redukcji aldehydów i ketonów

Animacja przedstawia reakcje redukcji aldehydów i ketonów za pomocą kompleksowych wodorków nieorgani...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2012
2010-11-15
Zlewki z produktem reakcji
Zlewki z produktem reakcji

Zdjęcie przedstawia produkty krystalicznego przyłączenia wodorosiarczanu(IV) do aldehydów lub ketonó...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2242
2010-11-15
Kolby z substratami reakcji
Kolby z substratami reakcji

Zdjęcie przedstawia proces dodawania do kolby z aldehydem lub ketonem nasyconego roztworu wodorosiar...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2029
2010-11-15
Kwas 2-hydroksybutanowy
Kwas 2-hydroksybutanowy

Animacja przedstawia proces powstawania kwasu 2-hydroksybutanowego z propanalu w wyniku addycji cyja...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
3453
2010-11-15
Reakcja kwasu karboksylowego z kwasem cyjanowodorowym
Reakcja kwasu karboksylowego z kwasem cyjanowodorowym

Animacja przedstawia niemożność reakcji kwasu karboksylowego z kwasem cyjanowodorowym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2377
2010-11-15
Reakcja butanalu z cyjanowodorem
Reakcja butanalu z cyjanowodorem

Animacja przedstawia reakcję butanalu z cyjanowodorem, w wyniku której powstaje hydroksykwas karboks...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2270
2010-11-15
Addycja cyjanowodoru
Addycja cyjanowodoru

Animacja przedstawia reakcję powstawania cyjanohydryny w wyniku addycji nukleofilowej cyjanowodoru d...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2390
2010-11-15
Addycja cyjanowodoru
Addycja cyjanowodoru

Ilustracja przedstawia powstawanie cyjanohydryny w wyniku przyłączenia cząsteczki cyjanowodoru do gr...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2578
2010-11-15