A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

24 zasobów

Katalog zasobów Gimnazjum Matematyka Punkt podstawy programowej 8.5

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny
Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny

Prezentowany program nauczania matematyki „Moja matematyka” pozwala uczniowi na dokładniejsze zrozumienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności, pokazuje również, że matematyka może być przyjazna, a jednocześnie pozwala osiąg...

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
29750
Kartezjusz i układ współrzędnych kartezjańskich - Khan Academy
Kartezjusz i układ współrzędnych kartezjańskich - Khan Academy

Lekcja matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń dowiaduje się, kim był Kartezjusz i czym jest układ współrzędnych kartezjańskich.Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.Khan ...

Gimnazjum
Matematyka
2593
Funkcja liniowa i geometria
Funkcja liniowa i geometria

Prezentacja dotyczy wykorzystania własności funkcji liniowej do rozwiązywania zadań z geometrii takich, jak obliczanie pól powierzchni, wskazywanie symetrii, opisywanie własności figur płaskich.

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
4333
Krzywe II stopnia
Krzywe II stopnia

Plansza, która pokazuje wykresy różnych funkcji nieliniowych i równań II stopnia, takich jak: równanie okręgu, funkcja wykładnicza, pierwiastkowa, wymierna.

Gimnazjum
Matematyka
2529
Wykresy funkcji kwadratowej
Wykresy funkcji kwadratowej

Plansza, która pokazuje wykresy funkcji kwadratowej y = a(x – p)2 + q – gdzie (p;q) to współrzędne wektora przesunięcia wykresu względem osi OX i OY. Uczniowie rozpoznają po wykresach rodzaj przesunięcia i przy wskazówkach...

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
4286
Zadania dla grup - układ współrzędnych
Zadania dla grup - układ współrzędnych

Karta pracy ucznia zawierająca zadania dotyczce układu współrzednych. Opracowana do scenariusza "Funkcje w ćwiczeniach i zadanich" na zajęcia kółka matematycznego.

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
6906
Krzyżówka – funkcje
Krzyżówka – funkcje

Krzyżówka zawierajaca podstawowe pojęcia związane z funkcją.

Gimnazjum
Matematyka
11632
O czym mówią współczynniki funkcji liniowej
O czym mówią współczynniki funkcji liniowej

Prezentacja zawiera szereg wykresów, które pomagają uczniom zrozumieć znaczenie współczynników występujących w funkcji liniowej, jak również zadania powtórzeniowe i kontrolne.

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3937
Rozwiązujemy zadania na drogę, prędkość i czas
Rozwiązujemy zadania na drogę, prędkość i czas

Podczas zajęć uczniowie utrwalają wiadomości związane z funkcją liniową oraz ruchem jednostajnym prostoliniowym. Następnie rozwiazują różne, zwłaszcza nietypowe, zadania na prędkość, drogę i czas.

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
8213
Równanie drogi w ruchu jednostajnym, prostoliniowym
Równanie drogi w ruchu jednostajnym, prostoliniowym

Schemat, który został przygotowany do scenariusza zajęć na kółko matematyczne w klasie II gimnazjum. Pokazuje zależności w ruchu jednostajnym prostoliniowym, ukazując równanie drogi i prędkości w tym ruchu jako funkcję liniową....

Gimnazjum
Matematyka
2783
Przyporządkowania i funkcje
Przyporządkowania i funkcje

Jest to schemat dotyczący podziału przyporządkowań (wyróżnianie funkcji) oraz podziału funkcji na liniowe, kwadratowe i inne. W ramach dalszego podziału dzielimy funkcje liniowe na takie, których wykres przechodzi przez (0;0) oraz takie, kt&...

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
4331
Własności funkcji
Własności funkcji

Tablica zawiera schemat rozwiązania zadania dotyczącego własności funkcji, prezentuje podobny sposób rozwiązania kolejnego zadania.

Gimnazjum
Matematyka
3186