A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

12 zasobów

Katalog zasobów Gimnazjum Język polski Punkt podstawy programowej III.1.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Reklamo, pokaż język
Reklamo, pokaż język

Scenariusz prezentuje lekcję, na której uczniowie wskazują językowe i pozajęzykowe środki perswazyjn...

Gimnazjum
Język polski
4657
2010-11-15
Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego.
Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego.

Scenariusz dotyczy charakterystyki języka mówionego i pisanego. Uczniowie zapoznają się z terminami:...

Gimnazjum
Język polski
3141
2010-11-15
Ludzie czasem się zmieniają
Ludzie czasem się zmieniają

Uczniowie tworzą plan wydarzeń do „Opowieści wigilijnej”, charakteryzują głównego bohatera, oceniają...

Gimnazjum
Język polski
6995
2010-11-15
Funkcje mediów
Funkcje mediów

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie czytają i analizują tekst M. Wolniaka „ Jak coś, to w ...

Gimnazjum
Język polski
4287
2010-11-15
Śmierć w kręgu rodziny
Śmierć w kręgu rodziny

Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom walorów telewizji, ale też zagrożeń, jakie niesie za sobą...

Gimnazjum
Język polski
5754
2010-11-15
Testament literacki Juliusza Słowackiego
Testament literacki Juliusza Słowackiego

Lekcja jest poświęcona omówieniu wiersza „Testament mój” Juliusza Słowackiego. Szczególną uwagę zwra...

Gimnazjum
Język polski
7515
2010-11-15
O czym bajkopisarz pamiętać powinien?
O czym bajkopisarz pamiętać powinien?

Karta pracy do lekcji wprowadzającej nowy gatunek literacki - bajkę. Zawiera definicję bajki oraz in...

Gimnazjum
Język polski
5880
2010-11-15
Sto pytań do..., czyli o wywiadzie słów kilka
Sto pytań do..., czyli o wywiadzie słów kilka

Wprowadzenie formy wywiadu na podstawie utworu Szekspira "Romeo i Julia".

Gimnazjum
Język polski
6184
2010-11-15
Zwięźle i na temat - Tristan i Izolda w kilku zdaniach. Krótkie formy wypowiedzi
Zwięźle i na temat - Tristan i Izolda w kilku zdaniach. Krótkie formy wypowiedzi

Karta pracy ucznia będąca uzupełnieniem do lekcji, podczas której uczniowie poznają i tworzą krótkie...

Gimnazjum
Język polski
5416
2010-11-15
Etykieta dla każdego – wzbogacamy nasze słownictwo
Etykieta dla każdego – wzbogacamy nasze słownictwo

Scenariusz lekcji z języka polskiego. W trakcie zajęć nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, ucznio...

Gimnazjum
Język polski
5821
2010-11-15
Internet – szansa, czy zagrożenie?
Internet – szansa, czy zagrożenie?

Scenariusz dotyczy zajęć z języka polskiego. Uczniowie rozmawiają o pisowni słowa „Internet” . W gru...

Gimnazjum
Język polski
3862
2010-11-15
Funkcja magiczna i sprawcza języka – jak język kreuje naszą rzeczywistość?
Funkcja magiczna i sprawcza języka – jak język kreuje naszą rzeczywistość?

Scenariusz lekcji z zakresu nauki o języku. W czasie zajęć uczniowie poznają funkcję sprawczą i funk...

Gimnazjum
Język polski
4143
2010-11-15