A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

11 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""warunku""


Ćwiczenia praktyczne dotyczące okolicznika.
Ćwiczenia praktyczne dotyczące okolicznika.

Ćwiczenia mające na celu powtórzenie, utrwalenie i ugruntowanie wiadomości o okoliczniku dla uczniów...

Gimnazjum
Język polski
30005
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o okoliczniku
Powtórzenie wiadomości o okoliczniku

Lekcja mająca na celu powtórzenie, utrwalenie i ugruntowanie wiadomości o okoliczniku. Przeznaczona ...

Gimnazjum
Język polski
4446
2010-11-15
Równanie liniowe
Równanie liniowe

Tablica przedstawia algorytm rozwiązania równania liniowego ax+b=c w postaci schematu blokowego z op...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
3139
2010-11-15
Okolicznik i jego rodzaje
Okolicznik i jego rodzaje

Tablica poglądowa porządkująca wiadomości na temat okolicznika i jego rodzajów.

Gimnazjum
Język polski
12454
2010-11-15
Algorytmy – schemat blokowy algorytm Euklidesa
Algorytmy – schemat blokowy algorytm Euklidesa

Tablica przedstawia schemat algorytm Euklidesa w postaci schematu blokowego z opisem poszczególnych ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
10876
2010-11-15
Zdania złożone podrzędnie: przydawkowe i okolicznikowe
Zdania złożone podrzędnie: przydawkowe i okolicznikowe

Scenariusz lekcji, która ma na celu powtórzenie i utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych podrzęd...

Gimnazjum
Język polski
7251
2010-11-15
Siły równoważące się, siła wypadkowa, składanie sił.
Siły równoważące się, siła wypadkowa, składanie sił.

Scenariusz lekcji wprowadzający pojęcie siły wypadkowej i warunku jaki muszą spełniać siły równoważą...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Fizyka
10827
2010-11-15
Zdania złożone podrzędnie
Zdania złożone podrzędnie

Karta pracy ucznia mająca na celu sprawdzenie umiejętności zastosowania w praktyce wiadomości o zdan...

Gimnazjum
Język polski
21235
2010-11-15
Algorytmy - schematy blokowe - średnia arytmetyczna
Algorytmy - schematy blokowe - średnia arytmetyczna

Tablica przedstawia algorytm obliczania średniej arytmetycznej w postaci schematu blokowego z legend...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
13786
2010-11-15
Pyszne gotowanie - zdrowe odżywianie
Pyszne gotowanie - zdrowe odżywianie

Dzieci tworzą zbiory wg podanego warunku, określają moc zbioru poprzez przeliczanie jego elementów; ...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5119
2013-08-20
Równanie kwadratowe algorytm stabilny
Równanie kwadratowe algorytm stabilny

Tablica przedstawia algorytm stabilny rozwiązania równania kwadratowego ax2+bx+c=0 w postaci schemat...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
8148
2010-11-15