A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

17 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""formant""


Rodzaje kontrolek
Rodzaje kontrolek

Animacja pokazuje podstawowe rodzaje kontrolek i ich wykorzystanie.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1740
2010-11-15
Dzieciątko czy dzieciuch?
Dzieciątko czy dzieciuch?

Fragment rozmowy z profesorem Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, na temat nadawania znaczenia wyrazom...

Gimnazjum
Język polski
3283
2013-11-28
Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant
Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant

Karta pracy jest powiązana z pokazem. Sam pokaz składa się z części poświęconej wiadomościom oraz z ...

Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język polski
Gimnazjum
Język polski
13004
2010-11-15
Typy formantów
Typy formantów

Wykres podziału wyrazów złożonych na zrosty, złożenia i zestawienia.

Gimnazjum
Język polski
7429
2010-11-15
Podstawa słowotwórcza i formant.
Podstawa słowotwórcza i formant.

Na lekcji wprowadza się nowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa i kształci umiejętność posługiwania się...

Gimnazjum
Język polski
6876
2010-11-15
Słowa, słówka – sowa, sówka
Słowa, słówka – sowa, sówka

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie porządkują i utrwalają wiadomości oraz umiejętności zw...

Gimnazjum
Język polski
3167
2013-11-28
Formanty produktywne
Formanty produktywne

Karta pracy ucznia, która służy zapoznaniu z różnymi słowotwórczymi wzorcami produktywnymi. Uczeń po...

Gimnazjum
Język polski
3641
2010-11-15
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych

Uczeń poznaje trzy kategorie rzeczowników odprzymiotnikowych. Każdy moduł składa się z wiadomości i ...

Gimnazjum
Język polski
2795
2010-11-15
Neologizmy i ich rodzaje
Neologizmy i ich rodzaje

Prezentacja PowerPoint pozwala uczniowi na samodzielną pracę na lekcji. Podczas pracy przed komputer...

Gimnazjum
Język polski
6016
2010-11-15
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odrzeczownikowych
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odrzeczownikowych

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie ćwiczą w czasie przeglądani...

Gimnazjum
Język polski
4943
2010-11-15
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odczasownikowych
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odczasownikowych

Uczeń poznaje cztery kategorie rzeczowników odczasownikowych. Każdy moduł składa się z wiadomości i ...

Gimnazjum
Język polski
3273
2010-11-15
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych

Uczeń poznaje trzy kategorie rzeczowników odprzymiotnikowych. Każdy moduł składa się z wiadomości i ...

Gimnazjum
Język polski
4767
2010-11-15