ZalogujZarejestruj

13 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język mniejszości narodowej lub etnicznej Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Rodnaja litaratura. Literatura ojczysta. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego z języka białoruskiego dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego.
431
2020-02-14
Rodnaja litaratura. Literatura ojczysta. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego z języka białoruskiego dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego.
Rodnaja litaratura. Literatura ojczysta. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego z języka białoruskiego dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Autor: Jan Karczewski.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język mniejszości narodowej lub etnicznej
родная літаратура
3899
2017-04-13
родная літаратура
родная літаратура падручнік па беларускай літаратурнай і культурнай адукацыі для вучняў 2 класа агульнаадукацыйнага ліцэя
Szkoły ponadgimnazjalne
Język mniejszości narodowej lub etnicznej
RODNAJA LITARATURA. LITERATURA OJCZYSTA. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka białoruskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego
15155
2013-11-25
RODNAJA LITARATURA. LITERATURA OJCZYSTA. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka białoruskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka białoruskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, autorstwa Olgi Sienkiewicz, przeznaczony do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do białoruskiej mniejszości narodo...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język mniejszości narodowej lub etnicznej
JÔ W KASZËBSCZI, KASZËBSKÔ W SWIECE - podręcznik do nauki języka kaszubskiego, IV etap edukacyjny
7164
2013-01-07
JÔ W KASZËBSCZI, KASZËBSKÔ W SWIECE - podręcznik do nauki języka kaszubskiego, IV etap edukacyjny
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujące...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Język regionalny - język kaszubski
Stowarzyszenie Romów w Polsce
5522
2012-02-22
Stowarzyszenie Romów w Polsce
Stowarzyszenie Romów w Polsce prowadzi aktywną, wielokierunkową działalność, zmierzającą do poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej naszych środowisk. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upam...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia, Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Wiedza o społeczeństwie
Radomskie Stowarzyszenie „Romano Waśt”
5605
2012-02-22
Radomskie Stowarzyszenie „Romano Waśt”
Radomskie Stowarzyszenie „Romano Waśt” pracuje na obszarach upowszechniania kultury i aktywizacji kulturalnej społeczności romskiej, edukacji kulturalnej i społecznej, wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, kształcenia dorosł...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Wiedza o społeczeństwie
Program
9523
2012-02-22
Program "Romowie - przyszłość bez uprzedzeń"
Celem projektu jest wsparcie procesu adaptacji Romów w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności edukacyjnej i zawodowej.
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia, Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie
Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość. Materiały pomocnicze dla nauczycieli.
9359
2012-02-22
Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość. Materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Materiały pomocnicze dla nauczycieli, opracowane w projekcie „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość”, realizowanym w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Mogą one stanowić pomoc w przygotow...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia, Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie
Strona internetowa www.romowie.info
11703
2012-02-22
Strona internetowa www.romowie.info
Głównym założeniem strony www.romowie.info jest przybliżenie szerszej społeczności celów oraz założeń Rządowego Programu na Rzecz Społecznosci Romskiej.Jednocześnie bardzo ważnym elementem, którego nie sposób pominąć jest kultu...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język mniejszości narodowej lub etnicznej
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia, Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie
Romowie przewodnik. Historia i kultura. Pod redakcją Agnieszki Caban i Grzegorza Kondrasiuka
10110
2012-02-21
Romowie przewodnik. Historia i kultura. Pod redakcją Agnieszki Caban i Grzegorza Kondrasiuka
Zawiera m.in.: O Cyganach/Romach słów kilka. Romowie w Polsce - ponad 500 lat tradycji. Migracje Romów rumuńskich. O romskich autorytetach. Najważniejsze tradycje i obyczaje Romów zamieszkujących Polskę. Wędrujące rzemiosła i profesje...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie
Strona edukacyjna Miejsca Pamięci i Muzeum Auschitz-Birkenau
10607
2012-01-10
Strona edukacyjna Miejsca Pamięci i Muzeum Auschitz-Birkenau
Edukacyjna podstrona Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.  Link prowadzący do mapy serwisu - edukacja poinformuje o zasobach dostępnych na stronie.
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Etyka, Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Historia, Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Język polski
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau - edukacja - materiały dla nauczycieli
14624
2012-01-10
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau - edukacja - materiały dla nauczycieli
Dostęp do prezentacji, scenariuszy lekcji interdyscyplinarnych dla gimnazjów i szkół średnich, w tym lekcji internetowych zamieszczonych na edukacyjnej podstronie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Gimnazjum
Język mniejszości narodowej lub etnicznej
Szkoły ponadgimnazjalne
Etyka, Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Historia, Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Język polski
Szukaj poza portalem: