ZalogujZarejestruj

Właściwe użytkowanie instalacji elektrycznej

Właściwe użytkowanie instalacji elektrycznej

Schemat omawia podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej. Na rysunkach wskazano podstawowe błędy popełniane w czasie korzystania z energii elektrycznej.

  Liczba wyświetleń: 20430
  Liczba pobrań: 425
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84847 (72992)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.1
Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym
Uczeń potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń
2
Wychowanie komunikacyjne
2.2
Wychowanie komunikacyjne
Uczeń interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty
2.3
Wychowanie komunikacyjne
Uczeń konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
4.4
Dokumentacja techniczna
Uczeń czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe
4.5
Dokumentacja techniczna
Uczeń analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach
4.6
Dokumentacja techniczna
Uczeń odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.
5.1
Mechatronika
Uczeń wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych
5.2
Mechatronika
Uczeń odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym
5.3
Mechatronika
Uczeń konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno- -elektroniczne, w tym programowalne
6
Technologia wytwarzania
6.1
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.2
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.3
Technologia wytwarzania
Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
6.4
Technologia wytwarzania
Uczeń bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
6.5
Technologia wytwarzania
Uczeń opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
6.6
Technologia wytwarzania
Uczeń reguluje urządzenia techniczne
6.7
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
6.8
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje montażu poszczególnych części w całość
6.9
Technologia wytwarzania
Uczeń stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Franciszek Kardasz