ZalogujZarejestruj

Proste, odcinki prostopadłe i równoległe - zbiór kart pracy

Proste, odcinki prostopadłe i równoległe - zbiór kart pracy

Karty pracy do lekcji „Proste, odcinki prostopadłe i równoległe": Domino, w trakcie którego uczniowie rozpoznają położenie prostych i odcinków, ćwiczą rozumienie tekstu matematycznego; karty do zaznaczania na kolorowo na rysunku odcinków prostopadłych i równoległych, karty do nauki rysowania prostych i równoległych.

  Liczba wyświetleń: 38234
  Liczba pobrań: 6939
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84814 (72969)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7.2
Proste i odcinki
Uczeń rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe
7.3
Proste i odcinki
Uczeń rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych
7.2
Proste i odcinki
Uczeń rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe, na przykład jak w sytuacji określonej w zadaniu: Odcinki AB i CD są prostopadłe, odcinki CD i EF są równoległe oraz odcinki EF i DF są prostopadłe. Określ wzajemne położenie odcinków DF oraz AB. Wykonaj odpowiedni rysunek
7.3
Proste i odcinki
Uczeń rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Elżbieta Brożyńska