ZalogujZarejestruj

Gamy molowe i ich odmiany

Gamy molowe i ich odmiany

Karta pracy ucznia służy do pomocy w realizacji tematu "Gamy molowe i ich odmiany". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem gamy. Omówienie historii i pochodzenia gamy. Wskazanie podstawowych cech gamy. Przedstawienie czterech rodzajów gam oraz omówienie ich budowy. Wskazanie miejsc występowania półtonów oraz wysłuchanie brzmienia poszczególnych gam ze wskazaniem gamy naturalnej, harmonicznej, melodycznej i chromatycznej. Rozpoznawanie przez uczniów skal muzycznych w partyturze i słuchowo.

  Liczba wyświetleń: 4894
  Liczba pobrań: 117
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84668 (72853)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1.b
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń poprawnie posługuje się terminami i pojęciami muzycznymi określającymi:
Sposoby porządkowania materiału dźwiękowego – stroje dźwiękowe (np. równomiernie temperowany), skale i systemy tonalne (np. modalny, dur-moll, atonalny), rodzaje metrorytmiki (np. swobodna, menzuralna, polimetryczna)
1.1.c
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń poprawnie posługuje się terminami i pojęciami muzycznymi określającymi:
Rodzaje faktury (np. monodyczna, polifoniczna, homofoniczna, sonorystyczna)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Arleta Dzitko