ZalogujZarejestruj

Romb i latawiec

Romb i latawiec

Scenariusz omawia definicje rombu i latawca.

  Liczba wyświetleń: 4961
  Liczba pobrań: 148
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84131 (72435)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

9.1
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne
9.2
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta)
9.5
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu
11.1
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków
11.2
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych
9.1
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne
9.2
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń konstruuje trójkąt o danych trzech bokach i ustala możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta
9.5
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur
11.1
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków
11.2
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Bazyluk