ZalogujZarejestruj

Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny

Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny
Ekran wskazuje na dydaktyczną funkcję przypowieści, prezentuje sensy przenośne „Przypowieści o synu marnotrawnym” i wyjaśnia znaczenie pojęcia morał. Zawiera ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem, sprawdzające opanowanie wiadomości zdobytych na lekcji i umiejętność interpretacji tekstu.
  Liczba wyświetleń: 9203
  Liczba pobrań: 153
  Dodano: 2010-11-15
IMP_80496 (69470)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.II.1.1
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki
I.II.1.2
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń określa problematykę utworu
I.II.2.2
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność)
I.II.2.3
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń analizując teksty dawne, dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksykalne) wynikające ze zmian historycznych
I.II.2.4
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja)
I.II.3.2
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne)
I.II.3.3
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich
I.II.3.4
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu
I.II.4.1
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega wartościowaniu, (np. język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest narzędziem wartościowania, a także źródłem poznania wartości (utrwalonych w znaczeniach nazw wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, niepodległość, tolerancja)
I.II.4.3
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dagmara Zawistowska-Toczek