ZalogujZarejestruj

Ikar. Postać Ikara w tekstach kultury

Ikar. Postać Ikara w tekstach kultury

Prezentacja poświęcona postaci Ikara. Przypomnienie utworów literackich, które omawiają mit o Dedalu i Ikarze.

  Liczba wyświetleń: 16211
  Liczba pobrań: 2775
  Dodano: 2010-11-15
IMP_79962 (69015)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.2.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń charakteryzuje postać mówiącą w utworze
II.2.5
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, apostrofy, puenty, punktu kulminacyjnego)
II.2.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat)
II.3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją
1.8
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali
1.11
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć po atrybutach i sposobach przedstawień
2.1
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki)
2.2
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium)
II.I.2.4
Zakres rozszerzony
Starożytność
Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji
Uczeń identyfikuje dziedzictwo kultury greckiej w dorobku kulturowym Europy
5.1.1
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju
5.1.2
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marta Chowaniec