ZalogujZarejestruj

Lalki i misie idą do lekarza - pakiet edukacyjny (3-latki)

Lalki i misie idą do lekarza - pakiet edukacyjny (3-latki)

Pakiet edukacyjny - 5 Obszar podstawy programowej: Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Blok tematyczny: Dbam o swoje zdrowie

Scenariusz zajęć z dziećmi 3-letnimi, w czasie których dziecko ma możliwość przyjmować role w zabawach tematycznych, posługiwać się gestem i ruchem. Dowie się, w jaki sposób można „pomóc” chorym zabawkom. Dzieci są zapraszane do wypowiedzi na temat pracy lekarza i pielęgniarki.

  Liczba wyświetleń: 13643
  Liczba pobrań: 1064
  Dodano: 2012-06-29
IMP_1047643 (66872)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.1
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
Dziecko umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby
2.2
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie
2.3
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
Dziecko samodzielnie korzysta z toalety
2.5
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
3.4
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Dziecko w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach
5.1
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia
5.2
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Dziecko dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne
5.4
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
6.4
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości)
7.2
Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)
1.1
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
1.1
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
1.3
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku.
1.3
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku.
1.4
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.
1.5
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne
1.8
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
3.9
Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
4.1
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Renata Knurowska