ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Włącz Polskę - podręcznik internetowy

Włącz Polskę - podręcznik internetowy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci uczących się za granicą.

  Liczba wyświetleń: 9830
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2012-02-28
IMP_1041637 (66729)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń sprawnie czyta teksty głośno i cicho
III.2.2
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny; zna granice stosowania slangu młodzieżowego
INNE
Inne
I.III.1.1
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej
II.III.1.2
Zakres rozszerzony
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń ocenia własną kompetencję językową (poprawność gramatyczną i słownikową) oraz kompetencję komunikacyjną (stosowność i skuteczność wypowiadania się)
INNE
Inne
INNE
Inne
1.3
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby
1.1
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
4.1
Samokształcenie
Uczeń doskonali ciche i głośne czytanie

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej