ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

TryScience.org

TryScience.org

Strona startowa projektu TryScience.org, który umożliwia odkrywanie osiągnięć wspólczesnej nauki i techniki przy wykorzystaniu zasobów interaktywnych. Obok materiałów interaktynych projekt zawiera propozycje ćwiczeń i eksperymentów. Materiały są uporządkowne według następującego klucza:

  • interaktywne doświadczenia (w układzie tematycznym),
  • doświadczenia samodzielne z dodatkiem komponentów interaktywnych,
  • informacje o instytuacjach badawczych,
  • forum dla pytań i odpowiedzi,
  • interaktywna kamera umożliwiająca dostęp na żywo do wybranych instytucji naukowych.

 

Projekt jest efektem współpracy IBM Corporation, New York Hall of Science (NYHOS), Association of Science-Technology Centers (ASTC) i wielu innych ośrodków naukowych.

  Liczba wyświetleń: 13152
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2011-07-27
IMP_1030151 (66262)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

INNE
Inne
INNE
Inne
INNE
Inne
INNE
Inne
INNE
Inne
3.4
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu
3.6
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej)
3.7
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska
3.8
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych
3.9
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • TryScience/New York Hall of Science