ZalogujZarejestruj

Cząsteczka kwasu beztlenowego

Cząsteczka kwasu beztlenowego

Ilustracja przedstawia model czaszowy kwasu beztlenowego.

  Liczba wyświetleń: 2077
  Liczba pobrań: 24
  Dodano: 2010-11-15
IMP_108397 (64790)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.2
Kwasy i zasady
Uczeń opisuje budowę wodorotlenków i kwasów
6.1
Wodorotlenki i kwasy
Uczeń rozpoznaje wzory wodorotlenków i kwasów; zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2 i kwasów: HCl, H2S, HNO3, H2SO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4 oraz podaje ich nazwy

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • YDP SA