ZalogujZarejestruj

Algorytm Euklidesa z dzieleniem – lista kroków

Algorytm Euklidesa z dzieleniem – lista kroków

Ilustracja zawiera algorytm Euklidesa z dzieleniem w postaci listy kroków.

  Liczba wyświetleń: 4751
  Liczba pobrań: 30
  Dodano: 2010-11-15
IMP_107425 (64107)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.5.5
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi
II.5.6
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność ze specyfikacją, efektywność działania
II.5.11.a
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje
Algorytmy na liczbach całkowitych, np.:– reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym,– sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą,– rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, – iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, – iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego, – wydawanie reszty metodą zachłanną
II.5.15
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania problemu
II.5.21
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • DC Edukacja