ZalogujZarejestruj

Instrumentacja głoskowa

Instrumentacja głoskowa

Schemat przedstawiający instrumentacja głoskową.

  Liczba wyświetleń: 3471
  Liczba pobrań: 37
  Dodano: 2010-11-15
IMP_107184 (63912)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.I.2.1
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu)
I.I.2.2
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych i symboli
I.I.2.3
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki
I.II.2.1
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (poznane wcześniej, a ponadto: oksymorony, synekdochy, hiperbole, elipsy, paralelizmy) oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje
4.6
Samokształcenie
Uczeń zwraca uwagę na typy definicji słownikowych, określa ich swoistość

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Aneta Woźniak