ZalogujZarejestruj

Obraz w soczewce rozpraszającej

Obraz w soczewce rozpraszającej

Schemat przedstawia zasadę powstawania obrazu w soczewce rozpraszającej. Powstały obraz jest pozorny, pomniejszony, prosty. Materiał może być przydatny do zilustrowania zachowania światła podczas realizowania tematów z optyki.

  Liczba wyświetleń: 19181
  Liczba pobrań: 231
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105635 (62638)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7.6
Fale elektromagnetyczne i optyka
Uczeń opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej
7.7
Fale elektromagnetyczne i optyka
Uczeń rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone
9.7
Optyka
Uczeń opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej
9.8
Optyka
Uczeń rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; porównuje wielkość przedmiotu i obrazu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Piekarska, Radosław Michalak