ZalogujZarejestruj

Ułamki dziesiętne i zwykłe

Ułamki dziesiętne i zwykłe

Animacja objaśnia, jak się przekształca ułamek dziesiętny na ułamek zwykły w postaci nieskracalnej.

  Liczba wyświetleń: 5767
  Liczba pobrań: 164
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105317 (62377)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

5.1
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane
5.2
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)
5.3
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne
5.4
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń porównuje różnicowo ułamki
5.5
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza ułamek danej liczby naturalnej
5.8
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub z pomocą kalkulatora
5.1
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane
5.2
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych)
5.3
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne
5.4
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy
5.5
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza ułamek danej liczby całkowitej
5.8
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub za pomocą kalkulatora

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Nowocińska, Grzegorz Smyrgała