ZalogujZarejestruj

Ułamek

Ułamek

Animacja przedstawia sposób zapisywania ułamków.

  Liczba wyświetleń: 12908
  Liczba pobrań: 388
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105288 (62348)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.1
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka
4.2
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek
4.3
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń skraca i rozszerza ułamki zwykłe
4.4
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika
4.5
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie
4.6
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie
4.7
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej
4.9
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora)
4.10
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora
4.11
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zaokrągla ułamki dziesiętne
4.12
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne)
5.1
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane
5.2
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)
5.3
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne
5.4
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń porównuje różnicowo ułamki
5.5
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza ułamek danej liczby naturalnej
5.6
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych
5.7
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań
5.8
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub z pomocą kalkulatora
4.1
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka
4.2
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły
4.3
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń skraca i rozszerza ułamki zwykłe
4.4
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika
4.5
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego
4.6
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie
4.7
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej
4.9
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1 000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora)
4.10
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem wielokropka po ostatniej cyfrze), uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora
4.11
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń zaokrągla ułamki dziesiętne
4.12
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne)
5.1
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane
5.2
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych)
5.3
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne
5.4
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy
5.5
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza ułamek danej liczby całkowitej
5.6
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych
5.7
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań
5.8
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub za pomocą kalkulatora

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Łukasz Dejnarowicz, Anna Nowocińska