ZalogujZarejestruj

Pole trójkąta - karta pracy

Pole trójkąta - karta pracy

Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza o obliczaniu pola powierzchni trójkąta, zawiera szereg ćwiczeń do wykonania na zajęciach.

  Liczba wyświetleń: 6959
  Liczba pobrań: 571
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105058 (62152)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

9.1
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne
11.1
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków
11.2
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych
9.1
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne
11.1
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków
11.2
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Janina Morska