ZalogujZarejestruj

Cechy dramatu naturalistycznego na przykładzie utworu "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej

Cechy dramatu naturalistycznego na przykładzie utworu

Scenariusz lekcji dotyczącej dramatu "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z sylwetką artystyczną autorki. Utrwalają wiadomości dotyczące budowy dramatu naturalistycznego, określają jego elementy, wskazując konkretne przykłady z tekstu.

  Liczba wyświetleń: 5883
  Liczba pobrań: 441
  Dodano: 2010-11-15
IMP_104162 (61388)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.I.1.6
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe
I.I.2.1
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu)
I.I.2.2
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych i symboli
I.I.2.3
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki
I.I.3.8
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, oficjalne od swobodnego
I.II.1.2
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń określa problematykę utworu
I.II.1.3
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów)
I.II.2.2
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność)
I.II.2.4
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja)
I.II.3.2
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne)
I.III.1.7
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporządza konspekt, cytuje)
I.TEKSTY.1.23
Zakres podstawowy
Teksty
Teksty kultury poznawane w całości (nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
Wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
4.6
Samokształcenie
Uczeń zwraca uwagę na typy definicji słownikowych, określa ich swoistość

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Joanna Raczkowska