ZalogujZarejestruj

Otrzymywanie i zastosowanie odczynnika Tollensa

Otrzymywanie i zastosowanie odczynnika Tollensa
Film przedstawia otrzymywanie odczynnika Tollensa przy użyciu roztworów: azotanu(V), wodorotlenku sodu i amoniaku oraz zastosowanie tego odczynnika do wyrobu luster i ozdób choinkowych.
  Liczba wyświetleń: 4126
  Liczba pobrań: 14
  Dodano: 2010-11-15
IMP_103971 (61213)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.11.4
Zakres rozszerzony
Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
Uczeń określa rodzaj związku karbonylowego (aldehyd czy keton) na podstawie wyników próby (z odczynnikiem Tollensa i Trommera)
II.16.4
Zakres rozszerzony
Cukry
Uczeń projektuje i wykonuje doświadczenie, którego wynik potwierdzi obecność grupy aldehydowej w cząsteczce glukozy

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dominik Jagodziński