A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.10

Pobierz zasób

Nowatorstwo i wartości niezwykłej powieści


Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentuje koncepcję realizmu w powieści Prusa, charakteryzuje nowatorstwo „Lalki” (koncepcję i kreację narratora, użycie mowy pozornie zależnej). Ukazuje społeczno-obyczajowy charakter i panoramiczność „Lalki” oraz jej kompozycję i świat przedstawiony. Przybliża treść, problematykę i podstawowe funkcje „Pamiętnika starego subiekta”, bliżej omawia kategorię czasu w powieści i pamiętniku oraz zagadnienie dialogów i humoru w „Lalce”. Wskazuje na symboliczny wymiar powieści, interpretuje wybrane sceny o charakterze symbolicznym, podsumowuje wiadomości o wartości artystycznej i poznawczej dzieła Prusa. Wymienia walory utworu, określa jego problematykę oraz ukazuje pesymistyczną wymowę otwartego zakończenia. Lekcja prezentuje również zagadnienie recepcji utworu i warsztatu artystycznego autora. Zawiera ćwiczenia sprawdzające opanowanie zdobytych podczas pracy wiadomości, sprawdzające znajomość treści „Lalki”, utrwalające wiadomości o budowie powieści oraz kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem, wnioskowania o postaciach. Podczas lekcji wprowadzono szereg terminów z zakresu teorii i historii literatury.


  Liczba wyświetleń: 3876
  Liczba pobrań: 65
  Dodano: 2010-11-15
IMP_103929 (61172)