ZalogujZarejestruj

Reakcja butanalu z cyjanowodorem

Reakcja butanalu z cyjanowodorem
Animacja przedstawia reakcję butanalu z cyjanowodorem, w wyniku której powstaje hydroksykwas karboksylowy.
  Liczba wyświetleń: 2384
  Liczba pobrań: 10
  Dodano: 2010-11-15
IMP_103715 (61023)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.11.1
Zakres rozszerzony
Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
Uczeń wskazuje na różnice w strukturze aldehydów i ketonów (obecność grupy aldehydowej i ketonowej)
II.11.6
Zakres rozszerzony
Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
Uczeń porównuje metody otrzymywania, właściwości i zastosowania aldehydów i ketonów

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marcin Jakubowski