ZalogujZarejestruj

Podział jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów na alkohole jednowodorotlenowe, alkohole wielowodorotlenowe i fenole: wzory strukturalne

Podział jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów na alkohole jednowodorotlenowe, alkohole wielowodorotlenowe i fenole: wzory strukturalne
Podział jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów na alkohole jednowodorotlenowe, alkohole wielowodorotlenowe i fenole jest przedstawiony w postaci wzorów strukturalnych. We wzorach za pomocą kolorów wyróżnione są charakterystyczne dla tych grup związków grupy funkcyjne i cechy budowy (wiązania nienasycone), a także przedstawione są wzory ogólne. Wzory strukturalne ukazują budowę cząsteczek, ale nie zachowują rzeczywistych kątów między wiązaniami.
  Liczba wyświetleń: 3282
  Liczba pobrań: 12
  Dodano: 2010-11-15
IMP_94682 (58935)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.10.1
Zakres rozszerzony
Hydroksylowe pochodne węglowodorów - alkohole i fenole
Uczeń zalicza substancję do alkoholi lub fenoli (na podstawie budowy jej cząsteczki); wskazuje wzory alkoholi pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych
II.10.2
Zakres rozszerzony
Hydroksylowe pochodne węglowodorów - alkohole i fenole
Uczeń rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów alkoholi mono- i polihydroksylowych o podanym wzorze sumarycznym (izomerów szkieletowych, położenia podstawnika); podaje ich nazwy systematyczne

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marta Sadowska