ZalogujZarejestruj

Czajnik elektryczny

Czajnik elektryczny

Ilustracja przedstawia czajnik elektryczny.

  Liczba wyświetleń: 3786
  Liczba pobrań: 17
  Dodano: 2010-11-15
IMP_93778 (58171)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.13
Elektryczność
Uczeń wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna
8.3
Wymagania przekrojowe
Uczeń szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych wielkości fizycznych
8.5
Wymagania przekrojowe
Uczeń rozróżnia wielkości dane i szukane
8.11
Wymagania przekrojowe
Uczeń zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących)
9.5
Wymagania doświadczalne
Uczeń wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat)
1.1
Wymagania przekrojowe
Uczeń wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; ilustruje je w różnych postaciach
1.2
Wymagania przekrojowe
Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu
1.6
Wymagania przekrojowe
Uczeń przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych
4.10.3
Zjawiska cieplne
Uczeń doświadczalnie:
wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi
6.11
Elektryczność
Uczeń wyróżnia formy energii, na jakie jest zamieniana energia elektryczna; wskazuje źródła energii elektrycznej i odbiorniki

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Paweł Klein