ZalogujZarejestruj

Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego

Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego

Scenariusz lekcji dotyczącej reformy polskiego systemu podatkowego i jej kierunków.

  Liczba wyświetleń: 3816
  Liczba pobrań: 45
  Dodano: 2010-11-15
IMP_92568 (57200)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.3
Państwo, gospodarka
Uczeń przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę
4.4
Państwo, gospodarka
Uczeń wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa
4.5
Państwo, gospodarka
Uczeń wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę
5.10
Przedsiębiorstwo
Uczeń charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa
6.8
Rynek pracy
Uczeń charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto; wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych