ZalogujZarejestruj

Roślinność łąk

Roślinność łąk
Tablica omawiająca roślinność łąk.
  Liczba wyświetleń: 4486
  Liczba pobrań: 51
  Dodano: 2010-11-15
IMP_91658 (56739)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.1
Najbliższa okolica
Uczeń rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i wskazuje zależności między nimi
4.3
Najbliższa okolica
Uczeń obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego
4.4
Najbliższa okolica
Uczeń opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia, na przykładach obserwowanych organizmów
6.1
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły
6.6
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia
6.7
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły
6.8
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie
6.11
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka
7.1
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy
7.2
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje
7.3
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń określa zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego
7.4
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Joanna Rutkowska