ZalogujZarejestruj

Autorski program zajęć artystycznych

Autorski program zajęć artystycznych

Program jest przeznaczony do realizacji na zajęciach artystycznych (pozalekcyjnych). Proponowane zajęcia realizują ścieżkę: edukacja regionalna.

  Liczba wyświetleń: 25121
  Liczba pobrań: 1712
  Dodano: 2010-11-15
IMP_86832 (53553)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.2
Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu
Uczeń podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych
2.1
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych
Uczeń rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości
3.1
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych
Uczeń wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy
5.1
Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego
Uczeń opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła
3.1
Opracowuje szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli
Uczeń dobiera materiały na podstawie wymagań konstrukcyjnych modelu
4.1
Umie zaplanować wykonanie prac modelarskich o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy
Uczeń przestrzega zasad organizacji pracy w pracowni modelarskiej
5.1
Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi
Uczeń posługuje się narzędziami do precyzyjnej obróbki ręcznej: drewna, metali, tworzyw sztucznych, papieru
5.2
Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi
Uczeń montuje modele z drewna, papieru, tworzyw sztucznych, metali
1
Kultura pracy
1
Kultura pracy
1.2
Kultura pracy
Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
1.2
Kultura pracy
Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
3.2
Inżynieria materiałowa
Uczeń określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych
3.2
Inżynieria materiałowa
Uczeń określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych
3.3
Inżynieria materiałowa
Uczeń charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne
3.4
Inżynieria materiałowa
Uczeń stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych
3.5
Inżynieria materiałowa
Uczeń dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy
3.8
Inżynieria materiałowa
Uczeń rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych
4.1
Dokumentacja techniczna
Uczeń rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie)
4.2
Dokumentacja techniczna
Uczeń wykonuje proste rysunki w postaci szkiców
4.3
Dokumentacja techniczna
Uczeń przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne)
4.4
Dokumentacja techniczna
Uczeń czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe
6
Technologia wytwarzania
6.1
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.2
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.3
Technologia wytwarzania
Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
6.4
Technologia wytwarzania
Uczeń bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
6.5
Technologia wytwarzania
Uczeń opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
6.6
Technologia wytwarzania
Uczeń reguluje urządzenia techniczne
6.7
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
6.8
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje montażu poszczególnych części w całość
6.9
Technologia wytwarzania
Uczeń stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Beata Sanakiewicz