ZalogujZarejestruj

Rozwiązywanie równań za pomocą wagi

Rozwiązywanie równań za pomocą wagi

Karta pracy kształci umiejętność rozwiązywania równań o współczynnikach naturalnych i całkowitych (w wąskim zakresie). Zawiera dwa rodzaje zadań o różnym stopniu trudności: uczeń zapisuje i rozwiązuje proste równania mając narysowaną sytuację na wadze lub rysuje wagę jako pomoc do rozwiązania danego równania.

  Liczba wyświetleń: 15647
  Liczba pobrań: 3241
  Dodano: 2010-11-15
IMP_86488 (53254)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.1
Elementy algebry
Uczeń korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamienia wzór na formę słowną
6.2
Elementy algebry
Uczeń stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym
6.3
Elementy algebry
Uczeń rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego)
7.1
Równania
Uczeń zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi
7.3
Równania
Uczeń rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą
6.1
Elementy algebry
Uczeń korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami
6.2
Elementy algebry
Uczeń stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym, na przykład zapisuje obwód trójkąta o bokach: a, a+2, b; rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego), na przykład (x-2)/3=4
20.2
Równania z jedną niewiadomą
Uczeń rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych
20.4
Równania z jedną niewiadomą
Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Mikuć